เมนูปิด

ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากร ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 28 ธันวาคม 2555

1. ประกาศศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากร ครั้งที่ 1/2555

2. ประกาศศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกคนพิการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากร ครั้งที่ 1/2555

ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) 1161

ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) 1161

บริการอย่างเป็นมิตร เพื่อนคู่คิดทางภาษี

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021