เมนูปิด

RD Call Center 1161 เปลี่ยนเวลการให้บริการชั่วคราว

ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2557 RD Call Center : 1161 เปิดให้บริการเวลา08.30 น.-16.30 น. ทั้งนี้ท่านสามารถรับฟังระบบอัตโนมัติได้ตลอด 24 ชั่วโมง และสอบถามข้อมูลผ่าน www.rd.go.th>>ระบบกระดานถาม-ตอบ Contact us หรือสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับภาษีสรรพากรได้ที่ GCC : 1111

RD Call  Center  1161

บริการอย่างเป็นมิตร เพื่อนคู่คิดทางภาษี

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021