เมนูปิด

อธิบดีกรมสรรพากร ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ “การพัฒนาการทำงานของกรมสรรพากรเพื่อให้บริการได้ตอบโจทย์และตรงใจประชาชน” แก่สำนักงาน ก.พ.ร.

นายลวรณ  แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ
“การพัฒนาการทำงานของกรมสรรพากรเพื่อให้บริการได้ตอบโจทย์และตรงใจประชาชน”  แก่สำนักงาน ก.พ.ร.  
เพื่อนำไปจัดทำคลิปวีดีโอเผยแพร่ในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566
ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 7 กันยายน 2566 ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566  ณ ชั้น 4 ห้องอธิบดีกรมสรรพากร อาคารกรมสรรพากร 

ปรับปรุงล่าสุด: 11-07-2024