เมนูปิด

บริการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบ RSS Feed


RSS Feed คืออะไร ?

RSS (Really Simple Syndication) เป็นบริการ ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ หัวข้อข่าว หรือข้อมูลใหม่ ผ่านหน้าจอ หรือเครื่องมือรับบริการ RSS Feed ของตนเองอัตโนมัติ (มีเครื่องมือให้เลือกหลายชนิด) โดยผู้รับบริการเพิ่ม URL ของหัวข้อ RSS ที่สนใจ ผ่านเครื่องมือรับบริการ เพียงครั้งแรกครั้งเดียว หลังจากนั้น ก็สามารถ เรียกดูข้อมูล/ข่าวสาร ที่มีการปรับปรุงใหม่ได้ โดยไม่ต้องคอยเข้าไป ดูตามเว็บไซต์ผู้ให้บริการ ว่ามีข้อมูลปรับปรุงใหม่ หรือไม่

ทำไมต้องใช้ RSS ?

RSS ช่วยให้ผู้ใช้บริการ ได้รับข้อมูลที่มีการปรับปรุงใหม่ โดยไม่ต้องเข้าไป ดูตามเว็บไซต์ต่างๆ ว่ามีข้อมูลใดปรับปรุงใหม่หรือไม่ และสามารถเรียกดูข้อมูล RSS ที่สนใจ จากหลายๆ เว็บไซต์ ผ่านหน้าจอเดียวได้

การรับบริการ RSS Feed ต้องทำอย่างไร ?

การรับบริการ RSS Feed ผู้ใช้จะต้องมีเครื่องมือสำหรับอ่านข้อมูล ซึ่งมีให้เลือกหลากหลาย และมีวิธีการใช้งานที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพอใจและวัตถุประสงค์ของผู้ใช้เป็นสำคัญ โดยขอแนะนำการใช้งานแบบง่ายๆ ดังนี้

  • วิธีที่ 1 อ่านข้อมูลผ่าน Web Browser ต่าง ๆ เช่น Internet Explorer (ตั้งแต่ Verion 7 ขึ้นไป) }, Mozilla Firefox , safari
    ตัวอย่างการอ่าน RSS Feed ผ่านเบราวเซอร์ Internet Explorer
  • วิธีที่ 2 การอ่านข้อมูลผ่าน Web Based Reader เช่น MY Yahoo!, MY MSN และ Google
  • วิธีที่ 3 การอ่านข้อมูลผ่านโปรแกรมต่าง ๆ เช่น RSS Reader ซึ่งมีให้ Donwload มาติดตั้งที่เครื่องแล้วใช้งานตามคำแนะนำของโปรแกรมที่เลือกใช้ Download โปรแกรม Feed Reader

จะใช้บริการ RSS กรมสรรพากร ได้อย่างไร ?

ดาวน์โหลดคู่มือที่นี่

ผู้ดูแลเนื้อหา : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 02-272-8735

 

ปรับปรุงล่าสุด: 04-01-2021