เมนูปิด

กรมสรรพากร ผสานความร่วมมือกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ และรายวิชาการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านการบริหารจัดการ และการจัดเก็บภาษี แห่งแรกของไทย

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร
พร้อมด้วย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ
และรายวิชาการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านการบริหารจัดการ และการจัดเก็บภาษีอากร
โดยมีผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8
อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปรับปรุงล่าสุด: 11-07-2024