เมนูปิด

กรมสรรพากรร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

ดร.เอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร
พร้อมด้วยนางสมหมาย  ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) 
และข้าราชการกรมสรรพากร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวันปิยมหาราช  โดยมีนายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี
ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 

ปรับปรุงล่าสุด: 01-03-2024