เมนูปิด

กรมสรรพากรถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2564 
ให้กรมสรรพากรนำไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดราชผาติการาม เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ
โดยมี ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร 
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างกรมสรรพากร ตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี
โดยในปีนี้กรมสรรพากรได้สมทบทุนร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ
ถวายปัจจัยเพื่อบำรุงและบูรณะพระอารามในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เป็นจำนวนเงินรวม 7,067,408.75 บาท 
นอกจากนี้กรมสรรพากรยังได้มอบเงินบำรุงการศึกษาแก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงเรียนวัดราชผาติการาม 
โรงเรียนละ 50,000 บาท เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

Click Enlarge Image 

ปรับปรุงล่าสุด: 01-03-2024