เมนูปิด

การประชุมผู้บริหารกรมสรรพากรทั่วราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

การประชุมผู้บริหารกรมสรรพากรทั่วราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565
วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น.

ธีมงาน "THE NEXT NORMAL รวมพลังขับเคลื่อนกรมสรรพากร หลัง COVID-19"

เป็นครั้งแรกของการประชุมผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ โดยมีองค์ประชุม รวมจำนวน 202 คน
ผ่านระบบ Microsoft Teams และถ่ายทอดสดช่วงพิธีการเปิดการประชุมฯ ผ่าน Facebook live 

ปรับปรุงล่าสุด: 01-03-2024