เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/พ./2262
วันที่: 16 มีนาคม 2549
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้ากะลาปาล์ม
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(1)(ก) และมาตรา 81(2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:          บริษัท บ. จำกัด ประกอบกิจการซื้อมาขายไปซึ่งกะลาปาล์ม บริษัทฯ ได้นำเข้ากะลาปาล์มจากประเทศอินโดนีเซียมาจำหน่ายให้แก่ลูกค้าซึ่งส่วนมากได้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้เชื้อเพลิงสำหรับหม้อไอน้ำ กะลาปาล์มสามารถใช้ทดแทนน้ำมันซึ่งมีราคาสูง ประกอบกับกะลาปาล์มไม่มีมลภาวะจากการเผาไหม้ กะลาปาล์มมีขั้นตอนการผลิตดังนี้
           1. นำผลปาล์มมาปอกเปลือกจนเหลือกะลาและเนื้อปาล์ม
           2. กะเทาะส่วนที่เป็นกะลาออกเพื่อนำเนื้อปาล์มข้างในไปสกัดน้ำมัน
           3. ส่วนที่เป็นกะลาปาล์มจะแตกเป็นชิ้นเล็กๆเนื่องจากผลปาล์มเล็กมาก และโรงงานผู้ผลิตน้ำมันปาล์มจะนำกะลาปาล์มไปกองไว้กลางแจ้ง
           4. บริษัทฯ นำเข้ากะลาปาล์มตามสภาพเดิม โดยมิได้แปรรูปหรือแปรสภาพใดๆ
           สินค้าดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1) (ก)และมาตรา 81(2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย:            สินค้ากะลาปาล์มตามข้อเท็จจริงเข้าลักษณะเป็นวัตถุพลอยได้จากพืช การขายกะลาปาล์มดังกล่าวที่มิใช่การส่งออกได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร และบริษัทฯ ผู้นำเข้ากะลาปาล์มดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 69/33988

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020