เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/9454
ลงวันที่: 19 กันยายน 2550
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 ตรี (3) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ        ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.ได้มอบเงินสนับสนุนพรรคการเมืองเพื่อจัดกิจกรรมทางสังคมจึงขอทราบว่าเงินสนับสนับสนุนดังกล่าว ห้างฯ มีสิทธินำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้หรือไม่
แนววินิจฉัย        ห้างฯได้มอบเงินสนับสนุนพรรคการเมืองเพื่อจัดกิจกรรมทางสังคมเข้าลักษณะเป็นการให้โดยเสน่หาและไม่ใช่รายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะของห้างฯจึงนำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิไม่ได้ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (3) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 70/35331

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020