เมนูปิด

เบอร์โทรศัพท์ Operator กลางประจำหน่วยงานสรรพากร

กรมสรรพากรได้จัดตั้ง Operator กลางประจำหน่วยงานสรรพากรทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้เสียภาษีได้ติดต่อหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วด้วยหมายเลขโทรศัพท์ประจำหน่วยงาน ซึ่งแยกเป็นหน่วยงานต่างๆดังนี้

 

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021