เมนูปิด
ภาค 10 / บึงกาฬ (Region 10 / Nong Khai)
ภาค 10 / บึงกาฬ (Region 10 / Bueng Kan)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ
395/3-5 หมู่ที่ 1 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
โทร. 0-4249-1659 โทรสาร 0-4249-1650
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ
จ.บึงกาฬ 38000 โทร. 0-4249-1314
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา
จ.บึงกาฬ 38150 โทร. 0-4248-9011
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง
จ.บึงกาฬ 38220 โทร. 0-4241-6255
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ
จ.บึงกาฬ 38180 โทร. 0-4248-7172
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย
จ.บึงกาฬ 38170 โทร. 0-4248-5050
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด
จ.บึงกาฬ 38190 โทร. 0-4248-1011
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล
จ.บึงกาฬ 38210 โทร. 0-4249-7050

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021