เมนูปิด

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศจากสำนักงานสรรพากรภาค 1-3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์New!!

24/05/2567 ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับสำนักงานสรรพากรภาค 2 และหน่วยงานในสังกัด ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567  New!! 

ประกาศรับสมัคร New!!

20/05/2567 ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 3 ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567  New!! 

เรียกรายงานตัว New!!

04/04/2567 ให้ผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 1 มารายงานตัวครั้งที่ 6 (ประกาศขึ้นบัญชี วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566) รายงานตัวในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567  New!! 

เอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว

11/03/2567 ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับสำนักงานสรรพากรภาค 2 และหน่วยงานในสังกัด ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567  New!! 

ประกาศขึ้นบัญชีและเรียกรายงานตัว New!!

22/01/2567 ให้ผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 1 มารายงานตัวครั้งที่ 5 (ประกาศขึ้นบัญชี วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566) รายงานตัวในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567  New!! 

เอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว

22/01/2567 ให้ผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 3 มารายงานตัวครั้งที่ 4 (ประกาศขึ้นบัญชี วันที่ 15 มีนาคม 2566) รายงานตัวในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567  New!! 

เอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว

04/01/2567 ให้ผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 2 และหน่วยงานในสังกัด มารายงานตัวครั้งที่ 4 (ประกาศขึ้นบัญชี วันที่ 2 มิถุนายน 2566)  รายงานตัวในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 New!! 

เอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว

27/10/2566 ให้ผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 1 มารายงานตัวครั้งที่ 4 (ประกาศขึ้นบัญชี วันที่ 1 ธันวาคม 2564)  New!! 

เอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว

 

27/10/2566 ให้ผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 1 มารายงานตัวครั้งที่ 4 (ประกาศขึ้นบัญชี วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566)  New!! 

เอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว

12/10/2566 ให้ผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับสำนักงานสรรพากรภาค 3 และหน่วยงานในสังกัด มารายงานตัวครั้งที่ 3 New!! 

เอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว

04/09/2566 ให้ผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับสำนักงานสรรพากรภาค 2 และหน่วยงานในสังกัด มารายงานตัวครั้งที่ 3 New!! 

เอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว

27/07/2566 ให้ผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 1 มารายงานตัวครั้งที่ 3 (ประกาศขึ้นบัญชี วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566)  New!! 

เอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว

11/07/2566 ให้ผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับสำนักงานสรรพากรภาค 2 และหน่วยงานในสังกัด มารายงานตัวครั้งที่ 2 New!! 

เอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว

12/06/2566 ให้ผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 1 มารายงานตัวครั้งที่ 2 (ประกาศขึ้นบัญชี วันที่ 1 ธันวาคม 2564) New!! 

เอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว

 

12/06/2566 ให้ผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 1 มารายงานตัวครั้งที่ 2 (ประกาศขึ้นบัญชี วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566)  New!! 

เอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว

02/06/2566 ให้ผู้ผ่านการสรรหาฯ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับสำนักงานสรรพากรภาค 2 และหน่วยงานในสังกัด  New!! 

02/06/2566 ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับสำนักงานสรรพากรภาค 2 และหน่วยงานในสังกัด  New!! 


ประกาศรับสมัคร

16/02/2566 ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่าคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 2 

22/12/2565 ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่าคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 3 

01/12/2565 ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่าคราวในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี และพนักงานธุรการ ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 1 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์New!!

25/04/2566 ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษีและพนักงานการภาษี ให้กับสำนักงานสรรพากรภาค 2 และหน่วยงานในสังกัดNew!!

13/02/2566 ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 3

16/01/2566 ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี และพนักงานธุรการ ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 1 


ประกาศขึ้นบัญชีและเรียกรายงานตัว

 

10/05/2566 ให้ผู้ผ่านการสรรหาฯ ไปรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดสำนักงานสรรพากร

ภาค 3 New!!

16/03/2566 ให้ผู้ผ่านการสรรหาฯ ไปรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 3 

16/03/2566 ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 3 

07/02/2566 ให้ผู้ผ่านการสรรหาฯ ไปรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 1 

07/02/2566 ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี และพนักงานธุรการ ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 1 


ประกาศขึ้นบัญชี

11/11/2565 ให้ผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 3 มารายงานตัวครั้งที่ 4

เอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว

10/6/2565 ให้ผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 2 มารายงานตัวครั้งที่ 5

เอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว

5/5/2565 ให้ผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 2 มารายงานตัวครั้งที่ 4

เอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว

20/04/2565 ให้ผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 3 มารายงานตัวครั้งที่ 4

เอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว

9/03/2565 ให้ผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 3 มารายงานตัวครั้งที่ 3

เอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว

7/2/2565 ให้ผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 2 มารายงานตัวครั้งที่ 3

เอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว

7/2/2565 ให้ผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 2 มารายงานตัวครั้งที่ 2

เอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว

31/01/2565 ให้ผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 1 มารายงานตัวครั้งที่ 2

เอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว

20/01/2565 ให้ผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 3 มารายงานตัวครั้งที่ 2

เอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว

 

7/1/2565 ให้ผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 2 มารายงานตัวครั้งที่ 2

เอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว

2/12/2564 ให้ผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 1 มารายงานตัวครั้งที่ 1

เอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว

2/12/2564 ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 1 

29/11/64 ให้ผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 2 มารายงานตัวครั้งที่ 1

เอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว

29/11/2564ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 2 และหน่วยงานในสังกัด

26/11/64 ให้ผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 3 มารายงานตัวครั้งที่ 1

26/11/2564ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 3

24/11/64 ให้ผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง (กอง/กลุ่ม/ศูนย์) มารายงานตัวครั้งที่ ๑

เอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว

24/11/2564 ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง (กอง/กลุ่ม/ศูนย์)

 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 3

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับสำนักงานสรรพากรภาค 2 และหน่วยงานในสังกัด

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 1

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง (กอง/กลุ่ม/ศูนย์)

 


ประกาศรับสมัครฯ

 

ปรับปรุงล่าสุด: 27-05-2024