เมนูปิด

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศจากส่วนกลาง(กอง/กลุ่ม/ศูนย์) และสำนักงานสรรพากรภาค 1-3

ประกาศรับสมัครฯ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง (กอง/กลุ่ม/ศูนย์)

ปรับปรุงล่าสุด: 16-10-2021