เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่: : 408513
เรื่อง: : ขายบัตรเติมเงินในการเล่นเกมส์ออนไลน์ที่มี Option พิเศษ ถือเป็นการให้บริการ
 
คำถาม: : บริษัทประกอบกิจการให้บริการเกมส์ออนไลน์ โดยมี User ID และ Password ให้กับสมาชิก ถ้าสมาชิกต้องการ Option พิเศษเพิ่มเติมจากเกมส์ธรรมดา ต้องซื้อบัตรเติมเงิน
                เพื่อจะได้เล่น Option นั้น การขายบัตรเติมเงินดังกล่าวถือเป็นการขายสินค้าหรือให้บริการ และจุดรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อใด
 
คำตอบ: :
           กรณีดังกล่าวถือเป็นการให้บริการ ดังนั้น ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจะเกิดขึ้นเมื่อบริษัทได้รับชำระราคาค่าบริการ ตามมาตรา 78/1(1) แห่งประมวลรัษฎากร

ปรับปรุงล่าสุด: 01-10-2014