เมนูปิด

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร/การรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้าง

***** สำหรับรายละเอียดอัตราว่างของแต่ละหน่วยงาน กรมสรรพากรจะแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปทราบ ก่อนวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 *****

 

ปรับปรุงล่าสุด: 24-05-2024