เมนูปิด

พระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2526

* ปัจจุบันยกเว้นการเก็บภาษีอากรทุกกรณี *

ปรับปรุงล่าสุด: 04-01-2021