เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2547

หน้า :: 1 : 2 : 3
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจำหน่ายเงินกำไร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3075 วันที่ : 23 มีนาคม 2547
12.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขายสินค้าพร้อมบริการ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3076 วันที่ : 29 มีนาคม 2547
13.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล การให้ส่วนลดการขายก๊าซธรรมชาติ แก่โรงไฟฟ้า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3077 วันที่ : 29 มีนาคม 2547
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาระภาษีในการจัดคอนเสิร์ต
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3078 วันที่ : 29 มีนาคม 2547
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีจ่ายค่าตอบแทนแพทย์และเจ้าพนักงานผู้ชันสูตรพลิกศพ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3079 วันที่ : 29 มีนาคม 2547
16.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณียกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกิจการสถานฝึกอบรม
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3081 วันที่ : 29 มีนาคม 2547
17.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการให้เช่ารถกระบะและ
         รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3103 วันที่ : 29 มีนาคม 2547
18.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเงินได้ที่ได้รับจากการขายหลักทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3104 วันที่ : 29 มีนาคม 2547
19.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การเครดิตภาษีเงินปันผล
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3154 วันที่ : 29 มีนาคม 2547
20.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของพันธุ์สัตว์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3155 วันที่ : 29 มีนาคม 2547

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020