เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนเมษายน พ.ศ. 2542

หน้า :: 1 : 2 : 3
21.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบลดหนี้สำหรับการจำหน่ายสินเชื่อเช่าซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.03194วันที่ : 7 เมษายน 2542
22.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายสินค้าและให้บริการแก่สายการบิน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.03202วันที่ : 7 เมษายน 2542
23.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม การยกเว้นภาษีกรณีการนำเข้าเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสัตว์หรือบำรุงรักษาสัตว์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.03590วันที่ : 21 เมษายน 2542
24.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณียกเว้นภาษีของบรรษัทประกันภัย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.03662วันที่ : 22 เมษายน 2542
25.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบลดหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.03726วันที่ : 26 เมษายน 2542
26.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อรถยนต์นั่งของกิจการอพาร์ทเมนท์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.03730วันที่ : 26 เมษายน 2542

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020